Υπέρηχος Β’ επιπέδου

Τελείται μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Πρόκειται για ένα διακοιλιακό αναλυτικό υπερηχογράφημα κύησης, με το οποίο εξετάζεται λεπτομερώς η ανατομία του εμβρύου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, του προσώπου, της σπονδυλικής στήλης, της καρδιάς, του στομάχου, του εντέρου, των νεφρών και των άκρων του. Επίσης μελετάται η καρδιακή συχνότητα του εμβρύου, οι κινήσεις του, η προβολή του καθώς και η ποσότητα του αμνιακού υγρού, η θέση και η ωρίμανση του πλακούντα και το μήκος του τραχήλου.

Με τα σημερινά δεδομένα το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου είναι το πιο χρήσιμο διαθέσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα, μπορεί να διαγνώσει σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες σε ποσοστό 73,7%, ελάσσονες σε ποσοστό 55% και μεμονωμένες σε ποσοστό 20%, με άλλα λόγια δεν μπορεί να τα ανιχνεύσει όλα. Έτσι, υπάρχουν ανωμαλίες στην διάπλαση που ανιχνεύονται σε ποσοστό άνω του 90% (πχ ανεγκεφαλία, δισχιδής ράχη) και μεμονωμένες ανωμαλίες που δύσκολα ανευρίσκονται (πχ καρδιακές ανωμαλίες).