Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου DOPPLER

Με το Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης-Doppler διαπιστώνεται η φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και ελέγχεται η σωστή τροφοδοσία από τον πλακούντα.

Παράλληλα, ελέγχεται το βιοφυσικό προφίλ (μεταβολική κατάσταση). Με αυτό τον τρόπο εξακριβώνεται η πορεία του εμβρύου μέχρι εκείνη τη στιγμή και προβλέπεται η μελλοντική ενδομήτρια ανάπτυξή του. Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης διενεργείται από την 28η εβδομάδα έως και τον τοκετό.

Αρχικά, με υπερηχογραφικές βιομετρικές μετρήσεις, γίνεται ο έλεγχος ανάπτυξης βάσει του μεγέθους του εμβρύου. Συγκεκριμένα, αξιολογείται το μέγεθος του κρανίου, του κορμού και των άκρων. Στη συνέχεια, οι τιμές αυτές συγκρίνονται με το φυσιολογικό εύρος της κάθε μέτρησης, ανάλογα με την ηλικία κύησης. Ακόμη, αξιολογείται το βάρος του εμβρύου, το οποίο υπολογίζεται με ειδικούς αλγορίθμους.

Με την μέθοδο Doppler έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αιματική ροή σε διάφορα αγγεία, είτε της μητέρας είτε του εμβρύου. Η υπερηχογραφία Doppler έχει αποδειχτεί ευαίσθητη μέθοδος αξιολόγησης της μεταβολικής κατάστασης του εμβρύου, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Βάσει της αιματικής ροής στις μητριαίες αρτηρίες, ελέγχεται και η μητριαιο-πλακουντική κυκλοφορία. Η αιμοδυναμική κατάσταση του εμβρύου εκτιμάται με τον έλεγχο της αιματικής ροής στην ομφαλική αρτηρία, στη μέση εγκεφαλική αρτηρία και στο φλεβώδη πόρο.

Εφόσον το έμβρυο έχει την κατάλληλη θέση, γίνεται απεικόνισή του με τη μέθοδο της τρισδιάστατης (3D) υπερηχογραφίας.