Τέστ ΠΑΠ

Το τεστ ΠΑΠ(ΑΝΙΚΟΛΑΟΥ), ανακαλύφθηκε το 1928 από τον Γεώργιο Παπανικολάου.

Εξετάζονται κύτταρα από την επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας και τα άνω τμήματα του κόλπου από τον κυτταρολόγο, στο μικροσκόπιο, για πιθανές ανωμαλίες και προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Είναι γενικά μια ανώδυνη εξέταση. Κάποιες φορές η εξεταζόμενη μπορεί να δει λίγες σταγόνες αίματος όταν σηκωθεί. Αυτές προέρχονται από το σημείο λήψης του δείγματος.

Κάθε σεξουαλικώς ενεργή γυναίκα θα πρέπει να υποβάλλεται σ’ αυτήν την εξέταση μία φορά τον χρόνο.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα του τεστ μπορεί να χρειαστεί επανάληψη του ή και κάποια άλλη ειδική εξέταση.

Η ευκολία λήψης του τεστ, το χαμηλό κόστος του, η αποτελεσματικότητα και η επαναληψιμότητα του, το έχουν εντάξει στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα στα απαραίτητα και αναντικατάστατα εργαλεία που έχουμε εναντίον του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και δεν υπάρχει πρόβλεψη αντικατάστασης του με κάποια άλλη εξέταση στο κοντινό μέλλον.