Μαστός

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μία πολυδιάστατη ασθένεια στην οποία εμπλέκονται περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα υγείας τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα. Η αυξημένη επίπτωση του καρκίνου του μαστού φαίνεται ότι οφείλεται τόσο στην αυξημένη χρησιμοποίηση της μαστογραφίας (ειδικά σε ότι αφορά το λοβιακό In situ καρκίνο) όσο και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η αυξημένη επίπτωση της παχυσαρκίας στο μετεμμηνοπαυσιακό πληθυσμό, η μειωμένη φυσική άσκηση και πρώιμη ενήβωση ταυτόχρονα με την ελάττωση του χρόνου γαλουχίας και την εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Αυτοεξέταση.

Κλινικές μελέτες παρατήρησης έχουν αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία του αυτοελέγχου στην πρώιμη διάγνωση των παθήσεων του μαστού για αυτό το λόγο και θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο μηνιαίος αυτοέλεγχος σε όλες τις γυναίκες μετά την ηλικία των 30 ετών. Το καλύτερο χρονικό διάστημα για τον αυτοέλεγχο είναι μεταξύ της τρίτης και πέμπτης ημέρας από την έναρξη της περιόδου. Η εκπαίδευση της γυναίκας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε κάθε επίσκεψη στο γυναικολόγο.

Μαστογραφία

Μετά το 40οστό έτος της ηλικίας όλες οι γυναίκες θα πρέπει να πραγματοποιούν μαστογραφία κάθε χρόνο. Η εξέταση βασίζεται σε ακτινοβόληση του μαστού με ακτίνες χαμηλής ενέργειας και έχει αποδειχθεί ότι δεν οδηγεί στην ανάπτυξη καρκίνου. Πραγματοποιείται κατά την πρώτη φάση του κύκλου (συνήθως μεταξύ της τέταρτης και δέκατης ημέρας της περιόδου) για την αποφυγή ψευδών ευρημάτων. Παρότι αρκετές γυναίκες αναφέρουν ότι η εξέταση είναι λίγο ενοχλητική, λίγες είναι αυτές που τη βρίσκουν επώδυνη.