Λαπαροσκόπηση

Είναι η εξέταση των ενδοκοιλιακών οργάνων η οποία γίνεται με μια λεπτή κάμερα που τοποθετείται μέσα από μία τομή 1 εκ. διαμέσου του ομφαλού.

Τελείται υπό γενική αναισθησία.

Δίνει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των οργάνων της κοιλιάς που περιλαμβάνουν τόσο τα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας όσο και τα υπόλοιπα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Με την λαπαροσκόπηση γίνεται άμεση διάγνωση πολλών παθήσεων, καθώς και, με την προσθήκη και άλλων εργαλείων διαμέσου του κοιλιακού τοιχώματος, άμεση χειρουργική αντιμετώπισης αυτών . Αποφεύγονται πολλές άσκοπες εργαστηριακές εξετάσεις και η μετεγχειρητική αποθεραπεία της ασθενούς είναι βραχύτερη.