Λήψη Τροφοβλάστης

Η λήψη τροφοβλάστης είναι μία εξέταση που έχει στόχο να ανιχνευθούν κάποιες ανωμαλίες του εμβρύου όπως είναι οι χρωμοσωμικές, συγγενείς, κληρονομικές, και οι μεταβολικές ανωμαλίες.

Γίνεται από την 11η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, (συνήθως μεταξύ 12ης-13ης).

Κάτω από συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο, αφού πρώτα εγχύσουμε τοπικά αναισθητικό στην κοιλιά της εγκύου, με μια λεπτή βελόνα διαπερνάμε το τοίχωμα της μήτρας (διακοιλιακή πρόσβαση) και αναρροφούμε ένα μικρό κομμάτι του πλακούντα (τροφοβλάστη) του εμβρύου. Αντίστοιχη μεθοδολογία εφαρμόζεται, μετά από αντισηψία υπό συνεχή επίβλεψη, και στην διακολπική (μεσω του τραχήλου της μήτρας) πρόσβαση.

Το κομμάτι δείγμα στέλνεται στο εργαστήριο για να τεθεί η διάγνωση.

Σε μία με δύο ημέρες βγαίνει το πρώτο αποτέλεσμα για τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Οι υπόλοιπες αναλύσεις κρατούν δύο εβδομάδες.

Ο κίνδυνος αποβολής εξαιτίας της εξέτασης κυμαίνεται από 0.5 % έως 1%.
Σε σχέση με την αμνιοπαρακέντηση έχει το πλεονέκτημα ότι η λήψη τροφοβλάστης γίνεται νωρίτερα, και το μειονέκτημα ότι έχει μεγαλύτερο ποσοστό αποβολής και ότι δεν είναι πάντα εφικτή.

Η εκτέλεσή της εξαρτάται από την θέση της μήτρας και του πλακούντα και την σωματική διάπλαση της εγκύου.