Εμβόλιο HPV

Το εμβόλιο HPV περιέχει μία πρωτεΐνη του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων η οποία κατασκευάζεται τεχνητά στο εργαστήριο. Δεν περιέχει τον ίδιο τον ιό, ούτε κάποιο τμήμα αυτού. Επομένως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νόσησης.

Σχήμα εμβολιασμού:

Χορηγείται σε 3 δόσεις στους 0, 1 ή 2 και στους 6 μήνες με ενδομυική ένεση.
Ο εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (εμβόλιο HPV) έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) της χώρα μας την τελευταία δεκαετία και αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου της μήτρας παγκοσμίως

Το εμβόλιο έχει εγκριθεί στη χώρα μας στα πλαίσια του παιδιατρικού εμβολιαστικού σχήματος και θα πρέπει να πραγματοποιείται στην ηλικία 12-14 ετών. Ωστόσο η χορήγησή του είναι δωρεάν μέχρι την ηλικία των 26 ετών.

Είδη εμβολίου:

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν δύο τύποι εμβολίων που εξασφαλίζουν αντίστοιχα ποσοστά προφύλαξης κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το διδύναμο εμβόλιο προστατεύει έναντι των ογκογόνων οροτύπων 16 και 18, ενώ το τετραδύναμο εμβόλιο παρέχει συμπληρωματική ανοσοποίηση (προφύλαξη) έναντι των οροτύπων 6 και 11 οι οποίοι προκαλούν γεννητικά κονδυλώματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη εγκριθεί η διανομή ενός εννεαδύναμου εμβολίου το οποίο εκτός από τους προαναφερθέντες οροτύπους προφυλάσσει και από τους 31, 33, 45, 52, και 58 μειώνοντας ακόμα περισσότερο την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Αντενδείξεις εμβολιασμού:

Οι κυριότερες αντενδείξεις στον εμβολιασμό κατά του HPV είναι η εγκυμοσύνη και ο πυρετός.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ζάλη κατά τη στιγμή του εμβολιασμού, ο τοπικός ερεθισμός που εκδηλώνεται ως πόνος και ερυθρότητα στο σημείο του εμβολιασμού και σπανιότερα η εμφάνιση πυρετού.

Κίνδυνος καρκίνου του τραχήλου και εμβολιασμός:

Το εμβόλιο δεν προδιαθέτει στην ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου. Αντιθέτως προφυλάσσει έναντι αυτού. Ωστόσο ορισμένες γυναίκες οι οποίες έχουν εμβολιασθεί έναντι του HPV μπορούν να εμφανίσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Αυτό οφείλεται στο ότι η προφύλαξη έναντι της νόσου δεν είναι πλήρης καθώς οι ορότυποι 16 και 18 οι οποίοι περιέχονται στα διατηθέμενα εμβόλια ευθύνονται για το 75% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας.

Διάρκεια προφυλακτικής δράσης του εμβολίου:

Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες η προφυλακτική δράση του τετραδύναμου εμβολίου διαρκεί τουλάχιστον 8 χρόνια ενώ του διδύναμου τουλάχιστον 9 χρόνια. Οι μελέτες αυτές είναι συνεχιζόμενες και τα επόμενα χρόνια θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε περισσότερα για το χρονικό διάστημα προφύλαξης.