Αμνιοπαρακέντηση

Η αμνιοπαρακέντηση είναι μία επεμβατική εξέταση η οποία χρησιμοποιείται για τη διάγνωση γενετικών ανωμαλιών, κληρονομικών νοσημάτων, λοιμώξεων του εμβρύου και άλλων παθολογικών καταστάσεων της εγκυμοσύνης. Γίνεται μετά την 15η βδομάδα της κύησης.

Από την πλειοψηφία των γυναικών ,η εξέταση θεωρείται περισσότερο άβολη, παρά επώδυνη. Συνήθως οι όποιες ενοχλήσεις περνούν μετά από μερικά λεπτά της ώρας και σπάνια μπορούν να διαρκέσουν και ολόκληρη την μέρα.

Κατά την εξέταση πραγματοποιείται λήψη μικρής ποσότητας αμνιακού υγρού, υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο. (Στο αμνιακό υγρό περιέχονται κύτταρα από το έμβρυο , τα οποία χρησιμοποιούνται για την μελέτη του γενετικού του υλικού).

Η πιθανότητα απώλειας του εμβρύου κυμαίνεται μεταξύ 1/300 και 1/500 (όταν η εξέταση πραγματοποιείται σε κέντρα με μεγάλη εμπειρία η πιθανότητα αυτή μπορεί να είναι ακόμα μικρότερη).

Μετά την εξέταση συστήνεται η προληπτική ξεκούραση της γυναίκας και η αποφυγή βαριάς εργασίας και άσκησης για δύο με τρεις μέρες .
Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται συνήθως μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες.

Ο υπόλοιπος έλεγχος ολοκληρώνεται σε δύο με τρεις εβδομάδες και αφορά πολυάριθμα γενετικά νοσήματα.